عناوین واحد های شرکت.

واحد بیمه و درمان

با هدف بیمه تکمیلی فرهنگیان.

توضیحات بیشتر

واحد توسعه و عمران

با هدف تکمیل پروژه های نیمه تمام وزارت آموزش و پرورش.

توضیحات بیشتر

 

واحد تک کارت فرهنگیان

با هدف استفاده فرهنگیان از مراکز مورد نظر شرکت در طرح تخفیف و تقسیط.

توضیحات بیشتر

واحد فروشگاه های زنجیره ای

با هدف ارائه کارت های تخفیف در فروشگاه های رفاه با عنوان رفاه کارت.

توضیحات بیشتر

واحد دانش آموزی

با هدف تهیه تجهیزات دانش آموزان کشور، لوازم التحریر و غیره.

توضیحات بیشتر

واحد برنامه ریزی

با هدف برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای شرکت.

توضیحات بیشتر

واحد روابط عمومی

با هدف اطلاع رسانی.

توضیحات بیشتر

دست یابی به اهداف

شرکت ملزم است از طریق ورود به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت نسبت به کسب درآمد برای دست‌یابی به اهداف اهتمام ورزد.

وظیفه اصلی

وظیفه اصلی شرکت پیوند زدن توانمندی‌های طرفین در راستای بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی قابل قبول و نهایتاً افزایش رضایت‌مندی این عزیزان است.

محورهای اصلی فعالیت

براساس سیاست‌های کلان اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش محورهای اصلی فعالیت شرکت در زمینه امور درمان، مصرف و مسکن فرهنگیان است.