واحد عمران و توسعه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان


ماموريت هاي واحد عمران و توسعه عبارتند از:
-    شناسايي و بررسي طرح هاي رفاهی سرمايه گذاري و مشاركتي
-    تهيه طرح هاي توجيهي – اقتصادي
-    مديريت طرح و اجراي پروژه هاي عمراني و رفاهی
-    تكميل پروژه هاي نيمه تمام وزارت آموزش و پرورش و بازبيني ، بهسازي طرح هاي اوليه پروژه هاي نيمه تمام
-    ايجاد فرصت هاي بهينه و اقتصادي سرمايه گذاري در پروژه هاي ساختماني
-    توليد ثروت و ايجاد ارزش افزوده جهت فرهنگيان سراسر كشور

 

فرمت گزارشات هفتگی و ماهیانه پیمانکاران - pdf

 فرمت گزارشات هفتگی و ماهیانه پیمانکاران - doc

دست یابی به اهداف

شرکت ملزم است از طریق ورود به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت نسبت به کسب درآمد برای دست‌یابی به اهداف اهتمام ورزد.

وظیفه اصلی

وظیفه اصلی شرکت پیوند زدن توانمندی‌های طرفین در راستای بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی قابل قبول و نهایتاً افزایش رضایت‌مندی این عزیزان است.

محورهای اصلی فعالیت

براساس سیاست‌های کلان اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش محورهای اصلی فعالیت شرکت در زمینه امور درمان، مصرف و مسکن فرهنگیان است.