پروژه مركز آموزشي رفاهي فرهنگيان اروميه

ين پروژه در زميني به مساحت 13.000 متر مربع در جنب مسجد قبا و باشگاه فرهنگيان اروميه احداث مي گردد كه داراي 11.500متر مربع زير بنا در دو ساختمان مجزا شامل ساختمان مجموعه تالارها، آمفي تئاتر و سالن هاي جلسات و ساختمان هتل تعريف مي گردد. ساختمان محموعه تالارها داراي سه مجموعه تالار مي باشد كه هر يك از آنها داراي دو سالن زنانه و مردانه مجزا را شامل مي شوند. همچنين يك سالن آمفي تئاتر با ظرفيت 400 نفر و چهار سالن جلسه از ديگر بخش هاي اين ساختمان مي باشد كه مساحت 6500 متر مربعي را بوجود مي آورند. ساختمان هتل به صورت مجزا و در مجاورت مجموعه تالارها احداث خواهد شد و داراي 5.000 متر مربع زير بنا مي باشد. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در پايان سال 1396 به بهره برداري خواهند رسيد.

خلاصه اطلاعات پروژه:

  • مساحت زمين محل احداث پروژه: 13.000 متر مربع
  • مساحت زير بناي پروژه: 11.500 متر مربع
  • تعداد طبقات ساختمان تالارها: 3 طبقه به همراه 2 نيم طبقه
  • تعداد طبقات ساختمان هتل: 6 طبقه
  • تعداد اتاق: 60
  • تعداد سوئيت VIP: 5
  • ظرفيت تالارها: 700، 500 و 300 نفر
  • ظرفيت سالن آمفي تئاتر : 400 نفر
  • ظرفيت هر يك از سالن هاي جلسات: 25 نفر