پروژه كلينيك تخصصي و مركز جراحي محدود زاهدان

اين پروژه در زميني به مساحت 11.000 متر مربع در بلوار بزرگمهر، در يكي از بهترين مكان هاي شهر زاهدان احداث مي گرد كه در سه بخش كلينيك، مركز جراحي محدود و بخش تجاري در آينده اي نزديك به همكاران فرهنگي در شهر زاهدان خدمت رساني خواهد نمود. بلوك A كه داراي 2.880 متر مربع زير بنا مي باشد، شامل دو بخش كلينيك هاي تخصصي (مانند كلينيك تخصصي زنان، كلينيك تخصصي قلب، كلينيك تخصصي ارتپدي و كلينيك تخصصي داخلي) و همچنين بخش تجاري تعريف شده است و در حال حاضر داراي 33 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. بلوك B با 3.000 متر مربع شامل بخش هاي جراحي، تصوير برداري و سرم تراپي مي باشد كه در حال حاضر فعاليت احداث فونداسيون در بخش الحاقي و اجراي مقاوم سازي اسكلت در بخش اسكلت سازه قديم در حال انجام مي باشد و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان شهريور سال آينده تكميل مي گردد.

خلاصه اطلاعات پروژه:

  • مساحت زمين محل احداث پروژه: 11.000 متر مربع
  • مساحت زيربناي پروژه: 5.880 متر مربع
  • تعداد طبقات: 3 طبقه
  • تعداد بخش هاي تخصصي: 9 بخش
  • تعداد تخت بستري: 9 تخت

دست یابی به اهداف

شرکت ملزم است از طریق ورود به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت نسبت به کسب درآمد برای دست‌یابی به اهداف اهتمام ورزد.

وظیفه اصلی

وظیفه اصلی شرکت پیوند زدن توانمندی‌های طرفین در راستای بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی قابل قبول و نهایتاً افزایش رضایت‌مندی این عزیزان است.

محورهای اصلی فعالیت

براساس سیاست‌های کلان اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش محورهای اصلی فعالیت شرکت در زمینه امور درمان، مصرف و مسکن فرهنگیان است.